PC NU Bangil

SUSUNAN PCNU BANGIL
MASA KHIDMAT 2019-2024
Alamat : Jl. Raya Bangil – Pandaan KM-5 Baujeng
Bangil-Pasuruan-Jawa Timur

MUSTASYAR :
Dr. Habib Segaf Hasan Baharun, M.HI.
KH. Mas Muslim Ikrn
KH. MA. Fuadi Sya’ban
Drs. KH. Anas Ma’ruf, MPd.I
KH. Mas Ahmad bahri
Drs. KH. Atim tauchid fahruddin
KH. Mochamad Sholeh Abdus Syukur
Ky. Masduql
KH. Djaib Wahid
KH. Abdur Rosyad
KH. Muslimin Nafiq
SYURIYAH
Rais : KH. Abdur Roklim
Wakil Rais : KH. M. Najib Syafii, M. Hi
Wakil Rais : KH. Mahfud Ali Ridho, S.Ag
Wakil Rais : KH. Fahrur Rozi
Wakil Rais : KH. Sa’dullah
Wakil Rais : KH. Ahmad Huda Cholili
Wakil Rais : Drs. KH. Asmuni Zain, M.Pd.I
Wakil Rais : KH. Ahmad Rifa’I
Wakil Rais : KH. Abdul Malik
Wakil Rais : KH. Mushollin Muslich
Katib : KH. Muhammad Rofi’i
Wakil Katib : KH. Abdul Muis Ma’ruf
Wakil Katib : Kyai Mas’ud Abdurrohman
Wakil Katib : KH. Selamet Jufri
Wakil Katib : Ust. Lukman Hakim
Wakil Katib : Ust Lukman
A’WAN :
KH. Ahmad Junaedi Sholeh
KH. Mas’ud Abdullah
KH. Rahmat Efendi
KH. Mahmudi
KH. Hasan Syamhudi
Ust. Ahmad Suhaeri
Kyai Hasbullah Daman Huri
TANFIDZIYAH
Ketua : Ustadz H. M. Sobri Sutroyono
Wakil Ketua : KH. Abdul Ghofur
Wakil Ketua : Drs. H. Mochamad Thohir, MM
Wakil Ketua : HM Yusuf Ali
Wakil Ketua : Drs. H. Edy Supriyanto
Wakil Ketua : H. M. Abas Fathoni
Wakil Ketua : KH. Ahmad Wildan
Wakil Ketua : Ilyas Muthi, M.Pd.I
Wakil Ketua : Suwaji, S.Ag
Wakil Ketua : H. M. Nurul Huda, S.IP., MM.
Sekretaris : Drs. H. Abd. Rouf Asy’ari
Wakil Sekretaris : Wonadi Idris, S.Ag.
Wakil Sekretaris : Moh. Zamroni, S.Pd.I
Wakil Sekretaris : Khoiron Selamet, S.Pd.I
Wakil Sekretaris : Ali Sodiqin, S.Ag.
Wakil Sekretaris : Abdul Rozak, SE.
Wakil Sekretaris : Khumaedi, S.Pd.